#2 - Husnummer i Lund

Grillo marked #59 as done

Grillo marked #49 as done

Grillo marked #38 as done

Grillo marked #60 as done

Grillo marked #50 as done

Grillo marked #39 as done

Grillo marked #70 as done

Grillo marked #69 as done

Grillo marked #68 as done

Grillo marked #58 as done

Grillo marked #48 as done

Grillo marked #37 as done

Grillo marked #36 as done

Grillo marked #47 as done

Grillo marked #57 as done

Grillo marked #67 as done

Grillo marked #66 as done

Grillo marked #56 as done

Grillo marked #61 as done

Grillo marked #51 as done

Projektet är till för att lägga till husnummer i Lunds kommun. Tätorterna är såvitt jag vet klara men landsbygden ska läggas in på det här sättet. Jag kommer att göra jobbet själv med hjälp av Lunds intrakarta som jag får lägga in husnummer från.

  Instructions

Changeset Comment
#hotosm-project-2

  Start contributing

Contributors Done Assigned