#3 - Byggnader i Helsingborg

Grillo marked #89 as done

Grillo marked #66 as done

Grillo marked #90 as done

Grillo marked #67 as done

Grillo marked #46 as done

Grillo marked #47 as done

Grillo marked #68 as done

Grillo marked #48 as done

Grillo marked #49 as done

Grillo marked #69 as done

Grillo marked #91 as done

Grillo marked #92 as done

Grillo marked #45 as done

Grillo marked #65 as done

Grillo marked #88 as done

Grillo marked #44 as done

Grillo marked #64 as done

Grillo marked #87 as done

Grillo marked #112 as done

Grillo marked #113 as done

Målet med det här projektet är att mappa alla byggnader i Helsingborgs tätort, med de omgivningar som ingår i rutnätet.

Utöver byggnader är tanken att städa upp vägnätet och landuse, men det är inget krav. Helsingborgs kommuns egna flygbilder bör användas som underlag.

  Instructions

Entities to Map
byggnader, vägar, landuse
Changeset Comment
Byggnader och puts i Helsingborg
Imagery

tms:http://mapproxy.openstreetmap.se/tms/1.0.0/hborg2014_EPSG3857/{zoom}/{x}/{-y}.jpeg


  Start contributing

Contributors Done Assigned